,
 
VIDEOS PER PROVES LLEIDA 2012
100 jf11 a
.
100 jf11b
.
100 jf18
.
100 jm11
.
100 jm18
.
100 sf
.
100 sm
.
100 vf
.
100 vm
.
200 jf11
.
200 jf11b
.
200 jm/f18
.
200 jm11
.
200 sf
.
200 sm a
.
200 smb
.
200 vf
.
200 vm
.
400 jf a
.
400 jf b
.
400 jm
.
400 sf
.
400 sm
.
400 vf
.
400vm
.
800 general f.
.
800 general m.
.
1.500 general f.
.
1.500 general m.
.
3.000 general f/m
.
5.000 gen. f/m 1
.
5.000 gen. f/m 2
.
10.000 g. f/m 1
.
10.000 g. f/m 2
.
4x100 jm/f
.
4x100 sm/f
.
4x100 vm/f
.
4x400 jm/f
.
4x400 sm-vf
.
4x400 vm-sf
.
lleida 2012 .